Coverage Report

Created: 2019-07-24 05:18

/Users/buildslave/jenkins/workspace/clang-stage2-coverage-R/llvm/lib/DebugInfo/DWARF/DWARFDebugPubTable.cpp
Line
Count
Source
1
//===- DWARFDebugPubTable.cpp ---------------------------------------------===//
2
//
3
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6
//
7
//===----------------------------------------------------------------------===//
8
9
#include "llvm/DebugInfo/DWARF/DWARFDebugPubTable.h"
10
#include "llvm/DebugInfo/DWARF/DWARFDataExtractor.h"
11
#include "llvm/ADT/StringRef.h"
12
#include "llvm/BinaryFormat/Dwarf.h"
13
#include "llvm/Support/DataExtractor.h"
14
#include "llvm/Support/Format.h"
15
#include "llvm/Support/raw_ostream.h"
16
#include <cstdint>
17
18
using namespace llvm;
19
using namespace dwarf;
20
21
DWARFDebugPubTable::DWARFDebugPubTable(const DWARFObject &Obj,
22
                    const DWARFSection &Sec,
23
                    bool LittleEndian, bool GnuStyle)
24
197
  : GnuStyle(GnuStyle) {
25
197
 DWARFDataExtractor PubNames(Obj, Sec, LittleEndian, 0);
26
197
 uint32_t Offset = 0;
27
482
 while (PubNames.isValidOffset(Offset)) {
28
285
  Sets.push_back({});
29
285
  Set &SetData = Sets.back();
30
285
31
285
  SetData.Length = PubNames.getU32(&Offset);
32
285
  SetData.Version = PubNames.getU16(&Offset);
33
285
  SetData.Offset = PubNames.getRelocatedValue(4, &Offset);
34
285
  SetData.Size = PubNames.getU32(&Offset);
35
285
36
850
  while (Offset < Sec.Data.size()) {
37
849
   uint32_t DieRef = PubNames.getU32(&Offset);
38
849
   if (DieRef == 0)
39
284
    break;
40
565
   uint8_t IndexEntryValue = GnuStyle ? 
PubNames.getU8(&Offset)47
:
0518
;
41
565
   StringRef Name = PubNames.getCStrRef(&Offset);
42
565
   SetData.Entries.push_back(
43
565
     {DieRef, PubIndexEntryDescriptor(IndexEntryValue), Name});
44
565
  }
45
285
 }
46
197
}
47
48
155
void DWARFDebugPubTable::dump(raw_ostream &OS) const {
49
272
 for (const Set &S : Sets) {
50
272
  OS << "length = " << format("0x%08x", S.Length);
51
272
  OS << " version = " << format("0x%04x", S.Version);
52
272
  OS << " unit_offset = " << format("0x%08x", S.Offset);
53
272
  OS << " unit_size = " << format("0x%08x", S.Size) << '\n';
54
272
  OS << (GnuStyle ? 
"Offset Linkage Kind Name\n"10
55
272
          : 
"Offset Name\n"262
);
56
272
57
552
  for (const Entry &E : S.Entries) {
58
552
   OS << format("0x%8.8x ", E.SecOffset);
59
552
   if (GnuStyle) {
60
35
    StringRef EntryLinkage =
61
35
      GDBIndexEntryLinkageString(E.Descriptor.Linkage);
62
35
    StringRef EntryKind = dwarf::GDBIndexEntryKindString(E.Descriptor.Kind);
63
35
    OS << format("%-8s", EntryLinkage.data()) << ' '
64
35
      << format("%-8s", EntryKind.data()) << ' ';
65
35
   }
66
552
   OS << '\"' << E.Name << "\"\n";
67
552
  }
68
272
 }
69
155
}