Coverage Report

Created: 2023-09-30 09:22

/Users/buildslave/jenkins/workspace/coverage/llvm-project/clang/lib/Driver/MultilibBuilder.cpp
Line
Count
Source (jump to first uncovered line)
1
//===- MultilibBuilder.cpp - MultilibBuilder Implementation -===//
2
//
3
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6
//
7
//===----------------------------------------------------------------------===//
8
9
#include "clang/Driver/MultilibBuilder.h"
10
#include "ToolChains/CommonArgs.h"
11
#include "llvm/ADT/SmallString.h"
12
#include "llvm/ADT/StringMap.h"
13
#include "llvm/Support/Path.h"
14
#include "llvm/Support/Regex.h"
15
#include "llvm/Support/raw_ostream.h"
16
17
using namespace clang;
18
using namespace driver;
19
20
/// normalize Segment to "/foo/bar" or "".
21
38.8k
static void normalizePathSegment(std::string &Segment) {
22
38.8k
 StringRef seg = Segment;
23
24
 // Prune trailing "/" or "./"
25
50.1k
 while (true) {
26
50.1k
  StringRef last = llvm::sys::path::filename(seg);
27
50.1k
  if (last != ".")
28
38.8k
   break;
29
11.3k
  seg = llvm::sys::path::parent_path(seg);
30
11.3k
 }
31
32
38.8k
 if (seg.empty() || 
seg == "/"31.6k
) {
33
7.66k
  Segment.clear();
34
7.66k
  return;
35
7.66k
 }
36
37
 // Add leading '/'
38
31.1k
 if (seg.front() != '/') {
39
1.32k
  Segment = "/" + seg.str();
40
29.8k
 } else {
41
29.8k
  Segment = std::string(seg);
42
29.8k
 }
43
31.1k
}
44
45
MultilibBuilder::MultilibBuilder(StringRef GCC, StringRef OS, StringRef Include)
46
12.0k
  : GCCSuffix(GCC), OSSuffix(OS), IncludeSuffix(Include) {
47
12.0k
 normalizePathSegment(GCCSuffix);
48
12.0k
 normalizePathSegment(OSSuffix);
49
12.0k
 normalizePathSegment(IncludeSuffix);
50
12.0k
}
51
52
MultilibBuilder::MultilibBuilder(StringRef Suffix)
53
3.67k
  : MultilibBuilder(Suffix, Suffix, Suffix) {}
Unexecuted instantiation: clang::driver::MultilibBuilder::MultilibBuilder(llvm::StringRef)
clang::driver::MultilibBuilder::MultilibBuilder(llvm::StringRef)
Line
Count
Source
53
3.67k
  : MultilibBuilder(Suffix, Suffix, Suffix) {}
54
55
1.33k
MultilibBuilder &MultilibBuilder::gccSuffix(StringRef S) {
56
1.33k
 GCCSuffix = std::string(S);
57
1.33k
 normalizePathSegment(GCCSuffix);
58
1.33k
 return *this;
59
1.33k
}
60
61
48
MultilibBuilder &MultilibBuilder::osSuffix(StringRef S) {
62
48
 OSSuffix = std::string(S);
63
48
 normalizePathSegment(OSSuffix);
64
48
 return *this;
65
48
}
66
67
1.32k
MultilibBuilder &MultilibBuilder::includeSuffix(StringRef S) {
68
1.32k
 IncludeSuffix = std::string(S);
69
1.32k
 normalizePathSegment(IncludeSuffix);
70
1.32k
 return *this;
71
1.32k
}
72
73
7.94k
bool MultilibBuilder::isValid() const {
74
7.94k
 llvm::StringMap<int> FlagSet;
75
75.9k
 for (unsigned I = 0, N = Flags.size(); I != N; 
++I67.9k
) {
76
68.3k
  StringRef Flag(Flags[I]);
77
68.3k
  llvm::StringMap<int>::iterator SI = FlagSet.find(Flag.substr(1));
78
79
68.3k
  assert(StringRef(Flag).front() == '-' || StringRef(Flag).front() == '!');
80
81
68.3k
  if (SI == FlagSet.end())
82
66.9k
   FlagSet[Flag.substr(1)] = I;
83
1.41k
  else if (Flags[I] != Flags[SI->getValue()])
84
417
   return false;
85
68.3k
 }
86
7.52k
 return true;
87
7.94k
}
88
89
9.65k
MultilibBuilder &MultilibBuilder::flag(StringRef Flag, bool Disallow) {
90
9.65k
 tools::addMultilibFlag(!Disallow, Flag, Flags);
91
9.65k
 return *this;
92
9.65k
}
93
94
6.66k
Multilib MultilibBuilder::makeMultilib() const {
95
6.66k
 return Multilib(GCCSuffix, OSSuffix, IncludeSuffix, Flags);
96
6.66k
}
97
98
118
MultilibSetBuilder &MultilibSetBuilder::Maybe(const MultilibBuilder &M) {
99
118
 MultilibBuilder Opposite;
100
 // Negate positive flags
101
168
 for (StringRef Flag : M.flags()) {
102
168
  if (Flag.front() == '-')
103
112
   Opposite.flag(Flag, /*Disallow=*/true);
104
168
 }
105
118
 return Either(M, Opposite);
106
118
}
107
108
MultilibSetBuilder &MultilibSetBuilder::Either(const MultilibBuilder &M1,
109
214
                        const MultilibBuilder &M2) {
110
214
 return Either({M1, M2});
111
214
}
112
113
MultilibSetBuilder &MultilibSetBuilder::Either(const MultilibBuilder &M1,
114
                        const MultilibBuilder &M2,
115
54
                        const MultilibBuilder &M3) {
116
54
 return Either({M1, M2, M3});
117
54
}
118
119
MultilibSetBuilder &MultilibSetBuilder::Either(const MultilibBuilder &M1,
120
                        const MultilibBuilder &M2,
121
                        const MultilibBuilder &M3,
122
18
                        const MultilibBuilder &M4) {
123
18
 return Either({M1, M2, M3, M4});
124
18
}
125
126
MultilibSetBuilder &MultilibSetBuilder::Either(const MultilibBuilder &M1,
127
                        const MultilibBuilder &M2,
128
                        const MultilibBuilder &M3,
129
                        const MultilibBuilder &M4,
130
176
                        const MultilibBuilder &M5) {
131
176
 return Either({M1, M2, M3, M4, M5});
132
176
}
133
134
static MultilibBuilder compose(const MultilibBuilder &Base,
135
7.93k
                const MultilibBuilder &New) {
136
7.93k
 SmallString<128> GCCSuffix;
137
7.93k
 llvm::sys::path::append(GCCSuffix, "/", Base.gccSuffix(), New.gccSuffix());
138
7.93k
 SmallString<128> OSSuffix;
139
7.93k
 llvm::sys::path::append(OSSuffix, "/", Base.osSuffix(), New.osSuffix());
140
7.93k
 SmallString<128> IncludeSuffix;
141
7.93k
 llvm::sys::path::append(IncludeSuffix, "/", Base.includeSuffix(),
142
7.93k
             New.includeSuffix());
143
144
7.93k
 MultilibBuilder Composed(GCCSuffix, OSSuffix, IncludeSuffix);
145
146
7.93k
 MultilibBuilder::flags_list &Flags = Composed.flags();
147
148
7.93k
 Flags.insert(Flags.end(), Base.flags().begin(), Base.flags().end());
149
7.93k
 Flags.insert(Flags.end(), New.flags().begin(), New.flags().end());
150
151
7.93k
 return Composed;
152
7.93k
}
153
154
MultilibSetBuilder &
155
522
MultilibSetBuilder::Either(ArrayRef<MultilibBuilder> MultilibSegments) {
156
522
 multilib_list Composed;
157
158
522
 if (Multilibs.empty())
159
352
  Multilibs.insert(Multilibs.end(), MultilibSegments.begin(),
160
352
           MultilibSegments.end());
161
170
 else {
162
386
  for (const auto &New : MultilibSegments) {
163
7.93k
   for (const auto &Base : Multilibs) {
164
7.93k
    MultilibBuilder MO = compose(Base, New);
165
7.93k
    if (MO.isValid())
166
7.52k
     Composed.push_back(MO);
167
7.93k
   }
168
386
  }
169
170
170
  Multilibs = Composed;
171
170
 }
172
173
522
 return *this;
174
522
}
175
176
177
MultilibSetBuilder &MultilibSetBuilder::FilterOut(const char *Regex) {
177
177
 llvm::Regex R(Regex);
178
177
#ifndef NDEBUG
179
177
 std::string Error;
180
177
 if (!R.isValid(Error)) {
181
0
  llvm::errs() << Error;
182
0
  llvm_unreachable("Invalid regex!");
183
0
 }
184
177
#endif
185
6.55k
 llvm::erase_if(Multilibs, [&R](const MultilibBuilder &M) {
186
6.55k
  return R.match(M.gccSuffix());
187
6.55k
 });
188
177
 return *this;
189
177
}
190
191
354
MultilibSet MultilibSetBuilder::makeMultilibSet() const {
192
354
 MultilibSet Result;
193
4.61k
 for (const auto &M : Multilibs) {
194
4.61k
  Result.push_back(M.makeMultilib());
195
4.61k
 }
196
354
 return Result;
197
354
}